14 juin, 2019 Communiqué de presse

Alde Service Center nu även certifierad verkstad!

Alde Service Center i Färlöv är sedan den 2 juli 2019 godkänd som certifierad verkstad. Det innebär att Alde Service Center:

  • Följer den kravstandard som är framtagen av SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening).
  • Har ett Ledningssystem som uppfyller krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd samt medarbetares kompetensutveckling.
  • Företaget följer de lagar och föreskrifter som finns i Sverige.